Извън класно обучение на ученици 30.10 -02.11.2020

Румънската Асоциация за Технологичен Трансфер и Иновации организира в периода 30.10 -02.11.2020, Извън класно обучение на ученици при случаи на наводнения в  Гимназия “Independenţa”град Клафат. Събитието се състоя като част от проект „Безопасност за нашите деца“, ROBG 461, финансиран по Програма Интеррег V-А Ръмания – България.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.