Извън класно обучение на ученици 21-25.09.2020

В периода 21-25.09.2020 г. в град Монтана и град Берковица се проведоха извън класни обучения на ученици за реакция в случаи на наводнения, по проект „Безопасност за нашите деца“, ROBG-461. В обученията взеха участие 100 ученика от ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, град Монтана и ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, град Берковица. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.