Пресконференция – 15.07.2021 г.

На 15.07.2021 г. в конферентната зала на хотел „Житомир“, град Монтана се проведе пресконференция по проект „Безопасност за нашите деца“, ROBG-461. Пред представители на медии и публични организации, екипът на „АРР и БЦ 2000“ представиха постигнатите проектни резултати и изпълнени дейности.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.