Трансгранично състезание – 08.06-10.06.2021 г.

Водещият партньор по проекта – АРР и БЦ 2000, организира трансгранично състезание, което се проведе в хотел ATA-СПА, гр. Вършец, област Монтана. Състезанието се проведе в продължение на 3 дни, в периода 08-10.06.2021 г. и в него участваха 60 участници / 10 представители от всяко целево училище по проекта: Гимназия “Independenţa” Calafat и Технологична гимназия “Ştefan Anghel” Băileşti от окръг Долж; Математическо училище „Екзарх Антим I“ и Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ от област Видин; Професионално гимназия по строителство, архитектура  и компютърни науки, Монтана и Лесотехническа гимназия,  гр. Берковица от област Монтана. Състезанието беше водено от двама фасилитатори. Участниците получиха тениски, шапки, химикалки, тетрадки и сертификати. Всяко училище беше отделен екип. Структурата на състезанието беше теоретичен тест и 3 практически задачи – първа помощ при фрактура на долен крайник; демонстрация на спасяване на удавник – симулация в басейн и подготовка на авариен комплект в случай на нужда от евакуация. Отборите спечелили първото, второто и третото място, получиха купи.

Победителите са:

Първо място: Математическо училище „Екзарх Антим I”, Видин;

Второ място: Технологична гимназия „Ştefan Anghel“ Băileşti от окръг Долж;

Трето място: Професионално гимназия по строителство, архитектура  и компютърни науки, Монтана.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.