Интернационален форум – 07.07- 08.07.2021 г.

В периода 07-08.07.2021 г., в хотел „АТА СПА“, град Вършец се проведе интернационален форум с участието на представители на бенефициентите, обучители, обществени институции, ангажирани със защита при бедствия и аварии, местни, регионални и национални медии. извън класни обучения на ученици за реакция в случаи на наводнения, по проект „Безопасност за нашите деца“, ROBG-461. На този форум бяха обсъдени проблемите, свързани с обучението на деца в сферата на реакция при бедствия и аварии, както приносът на проекта за решаването им.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.