Извън класно обучение на ученици 30.10 -02.11.2020

Румънската Асоциация за Технологичен Трансфер и Иновации организира в периода 30.10 -02.11.2020, Извън класно обучение на ученици при случаи на наводнения в  Гимназия “Independenţa”град Клафат. Събитието се състоя като част от проект „Безопасност за нашите деца“, ROBG 461, финансиран по Програма Интеррег V-А Ръмания – България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.