Извън класно обучение на ученици 21-25.09.2020

В периода 21-25.09.2020 г. в град Монтана и град Берковица се проведоха извън класни обучения на ученици за реакция в случаи на наводнения, по проект „Безопасност за нашите деца“, ROBG-461. В обученията взеха участие 100 ученика от ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, град Монтана и ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, град Берковица. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.