Трансгранично състезание – 08.06-10.06.2021 г.

Водещият партньор по проекта – АРР и БЦ 2000, организира трансгранично състезание, което се проведе в хотел ATA-СПА, гр. Вършец, област Монтана. Състезанието се проведе в продължение на 3 дни, в периода 08-10.06.2021 г. и в него участваха 60 участници / 10 представители от всяко целево училище по проекта: Гимназия “Independenţa” Calafat и Технологична гимназия “Ştefan Anghel” Băileşti от окръг Долж; Математическо училище „Екзарх Антим I“ и Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ от област Видин; Професионално гимназия по строителство, архитектура  и компютърни науки, Монтана и Лесотехническа гимназия,  гр. Берковица от област Монтана. Състезанието беше водено от двама фасилитатори. Участниците получиха тениски, шапки, химикалки, тетрадки и сертификати. Всяко училище беше отделен екип. Структурата на състезанието беше теоретичен тест и 3 практически задачи – първа помощ при фрактура на долен крайник; демонстрация на спасяване на удавник – симулация в басейн и подготовка на авариен комплект в случай на нужда от евакуация. Отборите спечелили първото, второто и третото място, получиха купи.

Победителите са:

Първо място: Математическо училище „Екзарх Антим I”, Видин;

Второ място: Технологична гимназия „Ştefan Anghel“ Băileşti от окръг Долж;

Трето място: Професионално гимназия по строителство, архитектура  и компютърни науки, Монтана.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.