Интернационален форум – 07.07- 08.07.2021 г.

В периода 07-08.07.2021 г., в хотел „АТА СПА“, град Вършец се проведе интернационален форум с участието на представители на бенефициентите, обучители, обществени институции, ангажирани със защита при бедствия и аварии, местни, регионални и национални медии. извън класни обучения на ученици за реакция в случаи на наводнения, по проект „Безопасност за нашите деца“, ROBG-461. На този форум бяха обсъдени проблемите, свързани с обучението на деца в сферата на реакция при бедствия и аварии, както приносът на проекта за решаването им.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.