Пресконференция – 15.07.2021 г.

На 15.07.2021 г. в конферентната зала на хотел „Житомир“, град Монтана се проведе пресконференция по проект „Безопасност за нашите деца“, ROBG-461. Пред представители на медии и публични организации, екипът на „АРР и БЦ 2000“ представиха постигнатите проектни резултати и изпълнени дейности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.