Ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации” 2022 г.

Отборът на Второ СУ „Никола Йонков Вапцаров”, град Монтана спечели първо място в областния кръг в Монтана на XVIII-то ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации” 2022 г. На второ място се класираха представителите на Пето ОУ „Христо Ботев”, град Монтана.

Участници в състезанието показаха теоретичните си знания за правилно поведение при пожар, бедствия и извънредни ситуации.

При практическите игри състезателите показаха умения в поставянето на противогаз, херметизирането на помещения и хранителни продукти. Учениците демонстрираха бързина и правилна реакция за действия при земетресение, наводнение и пожар.

Целта на състезанието е да се проверят знанията и уменията на учениците за действия при пожари, бедствия, аварии и природни катастрофи, да се възпита в тях чувство за взаимопомощ и умение за работа в екип при възникване на кризисни ситуации.

Отборът на Второ СУ „Никола Йонков Вапцаров”, град Монтана ще вземе участие в XVIII-то Национално състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”, което тази година ще се проведе в град Велико Търново, в периода от 27.06.2022 г. до 29.06.2022 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.