Контакти

Агениция за регионално развитие и бизнес център 2000”

Адрес:България, Монтана 3400, ул.”Ал. Батенберг” 2

тел: +359 96 300 760

факс: +359 96 300 740

e-mail: office@arrbc-montana.org

интернет страница: www.arrbc-montana.org

Румънска асоциация за технологичен трансфер и иновации

адрес: Румъния, Крайова, ул. Стефан чел Маре 12

тел: +4 0769272790; (+40)251.417740

факс: +40769272790

e-mail: silviubratu2003@yahoo.com

интернет страница: www.arott.ro

Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин“ РПУР – Видин”

адрес: България, Видин 3700, ул. “Райна Княгиня” No.8, ап.7

тел: +359 94 600 017/+359 94 600 019

факс:+359 94 600 017

e-mail: vidin_rpur@abv.bg

интернет страница: www.bcvidin.org


www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.